Amsterdam,
29
maart
2022
|
07:30
Europe/Amsterdam

Fastned verdubbelt laadomzet in 2021, boekt record van één miljoen laadsessies

Fastned publiceert jaarverslag 2021

Samenvatting
 • Verdubbelde omzet gerelateerd aan opladen met 98% tot €12,4 miljoen
 • Behaalde een miljoen laadsessies in 2021 als gevolg van sterke vraag naar elektrische voertuigen
 • Haalde €150 miljoen op om groei te versnellen; kaspositie van €128,6 miljoen
 • Operationele EBITDA1 nam met 171% toe tot €2,4 miljoen 
 • Totaal nettoverlies van €24,6 miljoen
 • Verdubbelde personeelsbestand en bouwtempo van nieuwe stations 
 • Bouwde 57 nieuwe stations, waarmee het totaal op 188 stations uitkwam (+44%)
 • Voegde 44 nieuwe locaties toe aan de pijplijn (+57%) 

Fastned, het Europees snellaadbedrijf, versnelde haar groei in 2021, ondanks de voortdurende impact van de coronapandemie op het wegverkeer en de vraag naar opladen. Omzet gerelateerd aan opladen steeg met 98% tot 12,4 miljoen euro. De operationele EBITDA steeg met 171% tot 2,4 miljoen euro, gesteund door hogere omzet, maar gedrukt door de stijgende kosten van energieinkoop in de tweede helft van 2021. Het totale nettoverlies was 24,6 miljoen euro.

Fastned boekte sterke vooruitgang op haar missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen door elektrische rijders vrijheid te geven. Fastned investeerde fors in de bouw van meer en grotere snellaadstations en in een hoger tempo van  aankoop van nieuwe locaties. Hiermee kan het bedrijf de komende decennia de benodigde laadcapaciteit leveren aan het exponentieel groeiende aantal elektrische voertuigen.

Fastned haalde in het eerste kwartaal van 2021 150 miljoen euro aan eigen vermogen op, wat de weg vrijmaakte voor versnelling op alle fronten. Het nieuwe kapitaal stelde het bedrijf in staat om het bouwtempo van nieuwe stations aanzienlijk op te voeren. Ook verdubbelde Fastned het personeelsbestand, om zo ook het aantal nieuwe stationsopeningen te kunnen versnellen. Als gevolg daarvan diende het bedrijf afgelopen jaar meer dan 100 tenderaanvragen voor mogelijk nieuwe locaties in.

Fastned breidde haar snellaadnetwerk uit door in 2021 57 nieuwe en schaalbare stations te openen, waaronder de ombouw van 13 locaties die het bedrijf in 2020 van MisterGreen kocht. Aan het eind van 2021 had Fastned 188 operationele stations in haar Europese netwerk, 44% meer dan een jaar eerder. Het bedrijf vergrootte de capaciteit van het netwerk verder door nieuwe en snellere laders te installeren bij bestaande stations. Om het groeiende aantal elektrische auto's op de weg op te vangen, heeft Fastned fors geïnvesteerd in het upgraden van het bestaande netwerk, waarmee het totaal aantal laders eind 2021 uitkwam op 759, ten opzichte van 456 een jaar eerder. Hiermee  kwam het gemiddelde aantal laders uit op 4,0 per station (2020: 3,5).

Fastned verwierf 44 nieuwe locaties (+57%), waarmee het totaal aantal verworven locaties (inclusief bestaande stations) eind 2021 op 331 uitkwam. Fastned begon vorig jaar met de bouw van stations in Frankrijk, het zesde land waarin het actief is. Het bedrijf heeft nu acht operationele stations langs het Franse tolwegennet. 

Hoewel de coronamaatregelen in 2021 aanhielden, bleef de markt voor volledig elektrische voertuigen (BEV’s) groeien, en verkopen stegen in heel Europa naar recordhoogte. Het aantal nieuw verkochte BEV’s steeg vooral in markten waar Fastned actief is. In Nederland bijvoorbeeld, waren afgelopen jaar 244.000 BEV’s op de weg en verkopen van BEV’s waren voor het tweede jaar op rij goed voor 20% van het totaal aantal nieuwe autoverkopen. In Duitsland bereikte het aantal BEV’s 618.000, BEV’s waren goed voor 14% van de nieuwe autoverkopen. Upgraden van stations en verdere uitbreiding van het netwerk zijn belangrijke prioriteiten waarmee aan de toekomstige sterk stijgende vraag naar elektrisch opladen kan worden voldaan.

Het was een uitdagend jaar, met aanhoudende verstoringen in toeleveringsketens als gevolg van de pandemie en stijgende energieprijzen. Tot dusver heeft Fastned het hoofd weten te bieden aan de uitdagingen dankzij langdurige relaties met leveranciers en een robuuste toeleveringsketen. Energiemarkten bleven volatiel in het laatste kwartaal van 2021, waardoor de kosten voor energieinkoop aanzienlijk stegen. Daarop heeft Fastned de prijzen in de meeste landen voor het eerst sinds vijf jaar verhoogd. De volatiliteit in elektriciteitsprijzen en in de prijzen voor grondstoffen die nodig zijn voor de bouw van stations, zal naar verwachtingen aanhouden als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tot dusver is de impact op de bouw van nieuwe stations beperkt.

 1 Zie pag. 65-66 van het jaarverslag voor definities en aansluitingen van niet IFRS-maatstaven. 

“Terugkijkend op 2021 ben ik enorm trots op wat we bereikt hebben. Ons bedrijf groeit hard ondanks de voortdurende impact van de pandemie en de recente volatiliteit op de energiemarkten, en we keren terug op ons pad van exponentiële groei. We hebben vorig jaar flink geïnvesteerd in de uitbreiding van ons netwerk, waarmee we een significante bijdrage aan de uitrol van een Europese infrastructuur voor snelladen leverden. Op de korte termijn beïnvloeden deze investeringen onze winstgevendheid, maar dit is nodig om op de lange termijn waarde te creëren voor ons bedrijf en een infrastructuur voor miljoenen elektrische voertuigen te bouwen. Onze bestaande stations, met name in regio’s waar al veel elektrische auto’s rondrijden, zijn winstgevend op operationeel EBITDA niveau en beginnen cashflows te genereren. We hebben een record van een miljoen laadsessies gehaald in 2021 dankzij het toegenomen gebruik van elektrische voertuigen. Dit geeft ons het vertrouwen dat we op de juiste weg zijn. We staan pas aan het begin van een exponentieel groeiende markt voor opladen. Door de uitbreiding van ons netwerk te versnellen zullen we klaar zijn voor de miljoenen nieuwe elektrische voertuigen die de komende jaren de weg op gaan.”

Michiel Langezaal, CEO van Fastned

Kerngetallen 2021

 • Omzet gerelateerd aan opladen: €12,4 million (+98% vs. 2020) 
 • Afzet: 21 GWh aan duurzame energie (+89% vs. 2020)
 • Actieve klanten vierde kwartaal 2021: 112k (+109% vs. Q4 2020)
 • Meer dan 1 miljoen laadsessies (+70% vs. 2020)
 • 16.410 ton aan CO2 vermeden
 • 105 miljoen elektrische kilometers mogelijk gemaakt 

Overige hoogtepunten

 • De omzet gerelateerd aan opladen steeg met 98% van 2020 tot 2021 ondanks lockdown-maatregelen die de verkeersvolumes verminderen, maar gesteund door een sterke toename van het aantal geregistreerde BEV’s in de belangrijkste markten van Fastned: 41% in Nederland, 100% in Duitsland, 98% in het VK, 78% in België, 62% in Zwitserland en 49% in Frankrijk.
 • De bezetting van het netwerk (op basis van tijd) herstelde in het vierde kwartaal van 2021  en kwam boven pre-corona niveaus uit op gemiddeld 10,4% (2020: 7,6% en 2019: 9,9%), ondanks geldende lockdown-maatregelen. In voorbereiding op de verwachte toename van de vraag na corona heeft Fastned het aantal laders aanzienlijk verhoogd, waardoor de gemiddelde bezettingsgraad afnam, maar er voldoende capaciteit is gecreëerd voor verdere groei zodra de lockdown-maatregelen worden opgeheven. 
 • De resultaten op stationsniveau zijn ondanks de pandemie versterkt, wat de robuustheid en het potentieel van de business case toont. Zelfs bij een nog zeer laag marktaandeel van volledig elektrische voertuigen (circa 2% van de automarkt in Fastned’s belangrijkste markten is in het vierde kwartaal van 2021 volledig elektrisch) en met corona-gerelateerde lockdown-maatregelen die de verkeersvolumes drukken, liet het gemiddelde station een rendement zien van 9,3% op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) op basis van geannualiseerde inkomsten in Q4 2021 (4,1% in Q4 2020 en 5,9% in Q4 2019). Fastned verwacht dat dit verder zal verbeteren als gevolg van de aanhoudende groei van het aantal elektrische auto’s, resulterend in hogere bezettingsgraad van de stations. 
 • De netwerkexploitatiekosten per station stegen van 34,3 duizend euro naar 40,0 duizend euro door hogere netvergoedingen als gevolg van het toenemend aantal laders per locatie en grotere netaansluitingen die worden aangelegd om de verwachte groei van de vraag naar laden op te vangen. De netwerkkosten per lader daalden van 11,8 duizend euro naar 11,0 duizend euro per lader. De stijging van de omzet en de aanzienlijke operationele hefboom die inherent is aan het bedrijfsmodel van Fastned leidden tot een stijging van de operationele EBITDA per station met 116% tot 14,9 duizend euro; de totale operationele EBITDA steeg in 2021 met 171% ten opzichte van vorig jaar. 
 • De kosten van netwerkuitbreiding stegen van 4,7 miljoen euro tot 6,8 miljoen euro als gevolg van de toegenomen activiteiten in verband met  de bouw van stations, het upgraden van bestaande stations, de acquisitie van nieuwe stations en het ontwikkelen van software. 
 • Een aantal uitzonderlijke posten (zoals gebruikt bij berekening van niet-IFRS kengetallen) werden in 2021 genoteerd, resulterend in een uitzonderlijk verlies van 8,2 miljoen euro. Dit hield grotendeels verband met de uitgifte van opties na het bereiken van mijlpaal 4 van het optieplan voor medewerkers. Dit zijn niet-contante uitgaven. 
 • Fastned rapporteerde een onderliggend nettoverlies (exclusief uitzonderlijke posten) van 16,4 miljoen euro versus 12,3 miljoen in 2020. Het totale nettoverlies was 24,6 miljoen euro versus 12,4 miljoen euro in 2020.

Fastned zal op 12 april haar Q1 2022 trading update publiceren. Op dezelfde dag volgt aansluitend een webcast met een presentatie van de 2021 jaarcijfers & Q1 2022 trading update. Inbelgegevens zijn beschikbaar op de website van Fastned.

Download het Fastned 2021 jaarverslag hier.

Legal Disclaimer

Please note that elements of this press release contain or may contain information about Fastned B.V. within the meaning of Article 7(1) to (4) of EU Regulation No 596/ 2014 (Market Abuse Regulation). Fastned’s Consolidated Annual Accounts are prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (“IFRS‐EU”) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. All figures in this document are unaudited. Small differences are possible in the tables due to rounding or human mistakes. Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward‐looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements. Any forward‐looking statements made by or on behalf of Fastned B.V. speak only as of the date they are made, and Fastned B.V. assumes no obligation to publicly update or revise any forward‐looking statements, whether as a result of new information or for any other reason. To the extent available, the industry, market and competitive position data contained in the Information come from official or third party sources. Third party industry publications, studies and surveys generally state that the data contained therein have been obtained from sources believed to be reliable, but that there is no guarantee of the accuracy or completeness of such data. This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities.

Over Fastned

Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa. De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft reeds 197 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik kunnen opladen om daarna snel hun weg te kunnen vervolgen. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).