31
maart
2020
|
07:45
Europe/Amsterdam

Laadomzet Fastned groeit met 178% in 2019

Snellaadbedrijf publiceert jaarverslag 2019

Samenvatting

Fastned, het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, bleef in 2019 snel groeien. De omzet gerelateerd aan opladen steeg met 178% tot 4,5 miljoen euro. De totale omzet, inclusief de omzet van stations die in opdracht werden gerealiseerd, bedroeg 6,4 miljoen euro. Vanwege de snelle omzetgroei produceerde het netwerk van Fastned voor het eerst op jaarbasis een positieve operationele EBITDA (onderliggende bedrijfs EBITDA exclusief uitbreidingskosten). De operationele EBITDA bedroeg 0,5 miljoen euro in 2019 (vergeleken met -1,2 miljoen euro in 2018).

Fastned heeft wederom stappen gezet in het realiseren van haar missie: elektrische rijders de vrijheid geven en de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen. Fastned breidde haar snellaadnetwerk uit door 29 nieuwe stations te openen en heeft in totaal nu 114 stations. De capaciteit van het netwerk is verder vergroot door het installeren van nieuwe en snellere laders op bestaande stations. Fastned heeft 47 nieuwe locaties verworven, waarmee het totaal op 259 verworven locaties komt (inclusief bestaande stations). Als gevolg van voortdurende investeringen in de uitbreiding van het netwerk was de onderliggende EBITDA van het bedrijf (inclusief uitbreidingskosten) - zoals gepland - nog steeds negatief, namelijk: -3,3 miljoen euro over 2019 (in 2018 was dit -3,8 miljoen euro).

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie en Fastned is daarop geen uitzondering. Als gevolg van het beleid om sociaal contract te beperken, is het wegverkeer momenteel sterk verminderd. Dit heeft sinds half maart geleid tot een ongeveer 70% lagere dagelijkse afzet in vergelijking met februari. Bovendien loopt Fastned vertraging op met de bouw van nieuwe stations en het upgraden van bestaande stations. Een derde effect is dat door de tijdelijke stillegging van de autofabrieken de uitleveringen van elektrische voertuigen waarschijnlijk wordt vertraagd. Het is op dit moment onzeker hoe lang deze situatie zal duren.

Fastned had eind 2019 19 miljoen euro in liquide middelen. Fastned annuleerde een deel van haar geplande investeringsuitgaven om, op basis van de huidige prognoses, tot in 2021 een (verhoogde) minimale kasbuffer aan te kunnen houden. Hierbij dient aangetekend te worden dat prognoses momenteel een hoge mate van onzekerheid met zich meebrengen omdat het onduidelijk is hoe lang de pandemie zal duren en wat de volledige impact ervan zal zijn.

We hebben alle relevante maatregelen genomen om de uptime van ons netwerk te garanderen. Het grootste deel van het Fastned team werkt nu vanuit huis en het onderhoud is georganiseerd in gescheiden teams. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het netwerk operationeel blijft als gebruikelijk.

Belangrijkste resultaten 2019: 

 • Omzet gerelateerd aan opladen: 4,5 miljoen euro (+178% vs. 2018)
 • Afzet: 8 GWh aan duurzame energie (+175% vs. 2018)
 • Actieve klanten vierde kwartaal 2019: 43K (+139% vs. Q4 2018)
 • 6,2 miljoen kg aan CO2 vermeden
 • 39,8 miljoen elektrische kilometers mogelijk gemaakt
 • Meer dan 0,5 miljoen laadsessies 

Overige mijlpalen: 

 • Fastned’s omzetsgroei gerelateerd aan opladen steeg in 2019 met 178% ten opzichte van 2018, en overtrof daarmee de groei van volledig elektrische voertuigen in Nederland (+ 139%) en Duitsland (+ 72%)
 • De bezetting van ons netwerk (op basis van tijd) bereikte 9,9% in het vierde kwartaal van 2019, waardoor er genoeg capaciteit is om, met beperkte investeringen, verdere groei van het aantal volledig elektrische auto’s op te vangen.
 • Op stations-niveau zijn de resultaten positief geworden, wat de business case van snellaadstations bewijst. Zelfs bij het lage marktaandeel van volledig elektrische auto’s (c. 1% in Q4 2019), vertoonde het gemiddelde station een rendement van 6,6% op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) op basis van geannualiseerde inkomsten in Q4 2019 (een stijging ten opzichte van de -2,8% op basis van geannualiseerde inkomsten in Q4 2018). We verwachten dat dit zal blijven verbeteren met aanhoudende groei van het marktaandeel van volledig elektrische auto’s.
 • Fastned heeft in januari 2020 met succes haar eigen softwareplatform en app gelanceerd.
 • De kosten voor netwerkuitbreiding stegen van 2,6 miljoen euro tot 3,8 miljoen euro als gevolg van de toegenomen activiteit in de bouw van stations, het upgraden van bestaande stations, de acquisitie van nieuwe locaties en de ontwikkeling van software.
 • Een aantal uitzonderlijke posten (zoals gebruikt bij de berekening van niet-IFRS-maatstaven) werden in 2019 geregistreerd resulterend in een aanzienlijk uitzonderlijk verlies: 1,6 miljoen euro aan personeelsopties (non-cash), 1 miljoen euro gerelateerd aan de notering op Euronext en 0,5 miljoen euro gerelateerd aan stationsbouw.
 • Fastned rapporteerde een onderliggend nettoverlies (exclusief uitzonderlijke posten) van 9,0 miljoen euro versus 6,9 miljoen euro in 2018. Fastned rapporteerde een totaal nettoverlies van 12 miljoen euro versus 6,5 miljoen euro in 2018.
“Een van de belangrijkste dingen die we afgelopen jaar hebben bereikt, was bewijzen dat opladen een business model is dat werkt. In 2019 begon ons netwerk een positieve operationele EBITDA te genereren. Dit gebeurde met een marktaandeel van de elektrische auto's van minder dan 1% en een netwerk bezetting van minder dan 10%. Gezien het feit dat Fastned een bedrijf is met voor een groot deel vaste kosten, stel je voor wat er zal gebeuren als 10% van de auto’s elektrisch is, zoals nu het geval is in Noorwegen. Of 50%.”
Michiel Langezaal, CEO Fastned

Fastned zal op 9 april haar Q1 2020 trading update publiceren. Op dezelfde dag volgt aansluitend een webcast met een presentatie. Inbelgegevens zijn die dag beschikbaar op de website van Fastned. 

 

Bekijk hier het volledige jaarverslag van 2019. Voor de infographic klik hier. 

 

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid1 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in 15 minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Fastned's missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned heeft 114 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS:FAST). Meer informatie: fastnedcharging.com