30
maart
2023
|
07:30
Europe/Amsterdam

Fastned ziet laadomzet bijna verdrievoudigen in 2022 en registreerde meer dan 2,3 miljoen laadsessies

 • Laadomzet nam met 191% toe tot €36.0 miljoen 
 • Vooruitgang in onze missie en ons doel van 1.000 stations: 59 nieuwe stations gebouwd, wat het totaal op 244 stations brengt (+30%) en 50 nieuwe locaties toegevoegd aan de pijplijn, resulterend in 376 locaties (+13,6%)
 • 2,3 miljoen laadsessies bereikt in 2022 terwijl de verschuiving naar elektrische voertuigen versnelt
 • €112 miljoen aan financiering opgehaald om de groei te versnellen en €9.6 miljoen uit eerdere obligatie emissies is verlengd;  kaspositie aan het einde van het jaar bedroeg €149,5 miljoen
 • Operationele EBITDA steeg met 244% tot €8,1 miljoen
 • Boekte een totaal nettoverlies van €22,2 miljoen, (2021: €24.6 miljoen)
 • Meer aandacht voor duurzaamheidsrapportage, waaronder de invoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het VN en de introductie van proactieve EU Taxonomy disclosure.

Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft zijn jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Fastned versnelde zijn groei in 2022 ondanks zeer volatiele energiemarkten en een stijging van de elektriciteitsprijzen, wat veerkracht en flexibiliteit toont in een tijd van crisis. De laadomzet verdrievoudigde bijna tot €36 miljoen (+191%). De operationele EBITDA is meer dan verdrievoudigd tot €8,1 miljoen (+244% ten opzichte van 2021), ondersteund door de hogere omzet. Dit toont de schaalbaarheid en operationele kracht van Fastned. Het totale nettoverlies bedroeg €22,2 miljoen (2021: €24,6 miljoen), terwijl Fastned tegelijkertijd aanzienlijk investeerde in de groei van zijn netwerk. Een belangrijk hoogtepunt in 2022 was de bouw van 59 stations, wat Fastned dichter bij zijn doel van 1.000 stations in 2030 brengt.

“In 2022 zijn we enorme stappen blijven zetten om ons netwerk en team te laten groeien voor het versnellen van de transitie naar duurzame mobiliteit". Ondanks turbulentie op de energiemarkt die tot prijsstijgingen leidde, hebben we de KWh-omzet meer dan verdubbeld en de grens van twee miljoen succesvolle laadsessies overschreden. Bovendien ontwikkelden we ons netwerk sneller dan ooit, met veel nieuwe stations en een groeiende pijplijn van locaties op wegen met veel verkeer. Vorig jaar hebben we opnieuw laten zien dat Fastned een van de toonaangevende spelers is in de uitrol van de Europese EV-laadinfrastructuur. We blijven gefocust op ons doel om 1.000 stations te bouwen zodat we onze missie om alle EV-rijders elektrische vrijheid te bieden waar kunnen maken.” Michiel Langezaal, CEO Fastned

Ons bedrijf groeide in een onstabiele energiemarkt

 • In 2022 steeg het aantal elektrische voertuigen met ongeveer 62% in België, 42% in Frankrijk, 64% in Duitsland, 35% in Nederland, 47% in Zwitserland en 69% in het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg daarvan bereikte de gemiddelde EV-penetratiegraad in de markten van Fastned 2,9% aan het einde van 2022, 0,9 procentpunten hoger dan in 2021.
 • Fastned heeft zijn laadomzet bijna verdrievoudigd tot 36,0 miljoen euro (+191% ten opzichte van 2021), gestimuleerd door de groei van de EV-markt.
 • Steeds meer bestuurders stappen over van brandstofauto's op elektrische voertuigen en kiezen ervoor om te laden bij Fastned stations. In het vierde kwartaal steeg het aantal actieve klanten met 96% op jaarbasis tot meer dan 218.000.
 • Ondanks de hoge volatiliteit op de energiemarkten wist Fastned een relatief stabiele brutowinst per kWh te handhaven, wat heeft geleid tot een aanzienlijke groei van de brutowinst uit laden: 20,5 miljoen euro in 2022 (+135% op jaarbasis).
 • De prestaties van Fastned blijven niet onopgemerkt: in 2022 haalde Fastned 112 miljoen euro aan financiering op om de toekomstige groei van het netwerk te ondersteunen. Dit is inclusief een aandeleninvestering van €75 miljoen door Schroders Capital’s infrastructuurfonds. In aanvulling hierop hebben obligatiehouders voor €9.6 miljoen aan eerdere obligatieleningen verlengd.
 • Het rendement op geïnvesteerd kapitaal per station, gemeten als de verhouding tussen de operationele EBITDA per station en de initiële investeringskosten, toont een positief groeipercentage: op basis van de inkomsten op jaarbasis van Q4 komt dit in 2022 uit op 15,4%, tegenover 9,3% in Q4 2021 en 4,1% in Q4 2020.
 • In 2022 toonde Fastned schaalbaarheid en operationele kracht: de totale operationele EBITDA groeide met 244% tot 8,1 miljoen euro.
 • Fastned boekte in 2022 een nettoverlies van 22,2 miljoen euro (nettoverlies 2021: €24.6 miljoen), wat kan worden verklaard doordat de laadmarkt nog in de oprichtingsfase verkeert en Fastned zijn netwerk voortdurend uitbreidt en verbetert.

We hebben ons netwerk uitgebreid, met als doel 1.000 stations in 2030

 • Fastned heeft in totaal 50 nieuwe grote locaties toegevoegd en eindigde het jaar met een totaal van 376 locaties in de pijplijn (+13,6% ten opzichte van 2021, inclusief operationele stations). Het overgrote deel van de locaties bevindt zich op wegen met veel verkeer, in lijn met onze strategie voor netwerkontwikkeling.
 • In 2022 bouwde Fastned 59 nieuwe stations, waarvan 30 alleen al in het laatste kwartaal, wat aantoont dat het bouwtempo aanzienlijk kan worden verhoogd.
 • Eind 2022 exploiteerde Fastned een netwerk van 244 grote snellaadstations (+32% ten opzichte van 2021).
 • De operationele EBITDA per station bereikte €38.500 (+158% ten opzichte van 2021).
 • Netwerkexploitatiekosten zijn met 94% gestegen tot 12,4 miljoen euro in 2022, terwijl de belangrijkere maatstaf, de netwerkexploitatiekosten per lader, slechts met 15% is gestegen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het aantal stations en extra laders per station. De inflatiedruk en de uitbreiding van het team om schaalbare oplossingen te ontwikkelen in afwachting van het groeiende netwerk van Fastned hebben ook bijgedragen aan de stijging.
 • In totaal zijn de kosten voor netwerkuitbreiding in 2022 met 78% gestegen tot €12 miljoen, een stijging die voornamelijk te danken is aan de groei van het team dat zich bezighoudt met netwerkuitbreiding, maar ook aan  inflatiecorrecties.

We hebben ons netwerk van snellaadstations succesvol geëxploiteerd

 • Iedereen bij Fastned draagt bij aan het bieden van de beste laadervaring aan onze klanten. Dit resulteert in een Net Promoter Score (NPS) van 53, wat "Uitstekend" is en aangeeft dat onze klanten bereid zijn onze service aan te bevelen aan de mensen in hun omgeving. Het NPS onderzoek laat ook zien dat Fastned 4,48 uit 5 scoort voor het gebruiksgemak van de stations en de service, en ook dat klanten die voor het eerst komen laden de Fastned laadervaring beoordelen met 8,5 uit 10 (8,1 in 2021).
 • Uit een onderzoek in 2022 blijkt dat klanten een gemiddelde score van 4,4 uit 5 geven op de Google locatiebeoordelingen van Fastned, een van de beste resultaten in de industrie.
 • Om het beste laadconcept te blijven aanbieden, heeft Fastned in 2022 48 stations een upgrade gegeven en vuilnisbakken en groenvoorzieningen toegevoegd.  Aan het eind van het jaar had Fastned 1.237 DC-snelladers in zijn netwerk.
 • Fastned registreerde meer dan 2,3 miljoen succesvolle laadsessies (+114%) op zijn netwerk.
 • In 2022 is de benuttingsgraad van het netwerk gestegen tot 13,2% (10,4% in 2021).

Wij zijn op een missie om klimaatverandering te bestrijden en zetten belangrijke stappen in onze duurzaamheidsrapportage.

 • De missie van Fastned is om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen en we willen bij dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. 
 • Daartoe heeft Fastned's netwerk van snellaadstations in 2022 bijgedragen aan het vermijden van de uitstoot van 40.750 ton CO2 door 51,9GWh hernieuwbare energie te verkopen aan bestuurders van elektrische voertuigen.
 • In 2022 heeft Fastned een duurzaamheidsroutekaart opgesteld voor de komende jaren, met onderwerpen zoals duurzaamheidsrapportage, compliance, carbon-footprintberekeningen en het opstellen van CO2-reductiedoelstellingen. Ook informatie over onze eerste materialiteitsbeoordeling en onze eerste CDP-score zijn in het verslag opgenomen.
 • Fastned heeft vijf Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (UN SDG's) aangenomen om aan te sluiten bij de UN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Verschillende ESG KPI's en doelstellingen van Fastned zullen worden gekoppeld aan de volgende SDG's van de VN:
  • 13: Klimaatactie
  • 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen
  • 5: Gendergelijkheid
  • 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur
  • 12: Verantwoorde Consumptie en Productie
 • Fastned is begonnen met het analyseren van zijn carbon footprint en heeft als eerste stap een levenscyclusanalyse uitgevoerd van een van zijn stations. De resultaten geven inzicht in verbeteringen die Fastned de komende jaren kan doorvoeren om de impact ervan te verminderen.
 • Fastned heeft op vrijwillige basis zijn ontvankelijkheid voor 100% EU Taxonomie met betrekking tot infrastructuur voor koolstofarme vervoersactiviteiten bekendgemaakt, ter voorbereiding op de verplichte rapportage in het kader van de Taxonomie.
 • Om de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen heeft Fastned in 2022 een diverse groep van 60 getalenteerde, missiegedreven personen aangenomen. Het koesteren van een 'denk als een oprichter'-cultuur, het stimuleren van een inclusieve werkomgeving en het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijke factoren van het succes van Fastned.

1 Zie pag. 93-94 van het jaarverslag voor definities en aansluitingen van niet IFRS-maatstaven. 

Download hier het volledige jaarverslag van 2022

Legal Disclaimer

Please note that elements of this press release contain or may contain information about Fastned B.V. within the meaning of Article 7(1) to (4) of EU Regulation No 596/ 2014 (Market Abuse Regulation). Fastned’s Consolidated Annual Accounts are prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (“IFRS‐EU”) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. All figures in this document are unaudited. Small differences are possible in the tables due to rounding or human mistakes. Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward‐looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements. Any forward‐looking statements made by or on behalf of Fastned B.V. speak only as of the date they are made, and Fastned B.V. assumes no obligation to publicly update or revise any forward‐looking statements, whether as a result of new information or for any other reason. To the extent available, the industry, market and competitive position data contained in the Information come from official or third party sources. Third party industry publications, studies and surveys generally state that the data contained therein have been obtained from sources believed to be reliable, but that there is no guarantee of the accuracy or completeness of such data. This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities.

 

Boilerplate

Over Fastned 
Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa. De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft reeds meer dan 250 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik kunnen opladen om daarna snel hun weg te kunnen vervolgen. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).