23
mei
2023
|
18:16
Europe/Amsterdam

Fastned-oprichters hebben de geplande verkoop van een klein deel van hun aandelen afgerond

Amsterdam, 23 mei 2023. Fastned, het Europese snellaadbedrijf, maakt bekend dat de oprichters Michiel Langezaal en Bart Lubbers de geplande verkoop van een klein deel van hun belangen in Fastned hebben afgerond. 

Fastned kondigde op 11 januari 2023 aan dat Michiel Langezaal en Bart Lubbers in de loop van 2023 elk geleidelijk tot ongeveer 2% van de op dat moment uitstaande certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van Fastned (DR's) zouden verkopen. 

De reden voor Michiel Langezaal en Bart Lubbers om een deel van hun certificaten te verkopen was om hun portefeuilles te diversifiëren, aan belastingverplichtingen te voldoen en familieleningen af te lossen die waren verstrekt om Fastned in 2012 op te richten. 

In een onderhandse verkoop werden 600.000 DR's verkocht aan verschillende institutionele beleggers en 99.878 DR's werden verkocht via een vooraf overeengekomen verkoopplan dat na de aankondiging in januari 2023 van start ging. Dit verkoopplan is nu afgerond. 

Zowel Bart, die voorzitter is van de Raad van Commissarissen van Fastned, als Michiel, CEO van Fastned, blijven zich inzetten voor Fastned en zijn missie om de overgang naar elektrische mobiliteit te versnellen. Samen zullen zij een meerderheid van de DR's houden. Michiel Langezaal en Bart Lubbers hebben zich verbonden tot een lock-up op de resterende DR's van 12 maanden na de transactie.

Breesaap B.V., de investeringsmaatschappij van de familie Lubbers, nam niet deel aan de onderhandse verkoop omdat ze, in het licht van de Nederlandse fiscale regelgeving, een aanmerkelijk belang in Fastned wensen te behouden. Breesaap toonde ook haar langetermijncommitment door in te stemmen met dezelfde lock-up van 12 maanden.

Na afronding van de verkoop zullen de partijen de volgende belangen in Fastned houden:

  • Wilhelmina-Dok B.V. (de persoonlijke holding van Bart Lubbers): 37,42% van de DR's (39,16% per 11 januari 2023).
  • Carraig Aonair B.V. (de persoonlijke houdstermaatschappij van Michiel Langezaal): 21,76% van de DR's (23,50% per 11 januari 2023).
  • Breesaap B.V. (de investeringsmaatschappij van de familie Lubbers): 5,94% van de DR's (6,11% per 11 januari 2023).

Verordening marktmisbruik 

Dit persbericht bevat informatie in de zin van artikel 7, lid 1, van EU-verordening nr. 596/ 2014 (marktmisbruikverordening). 

Disclaimer

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie. De informatie in dit persbericht beoogt niet volledig te zijn en is met name niet bedoeld als basis voor beleggingsbeslissingen. Niemand mag, voor welk doel dan ook, vertrouwen op de informatie in dit persbericht of de juistheid, billijkheid of volledigheid ervan. Fastned is niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen naar aanleiding van de verstrekte informatie. 

Dit persbericht kan projecties of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen of de toekomstige financiële prestaties van de onderneming. Alle andere verklaringen dan verklaringen over historische feiten kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. U kunt toekomstgerichte verklaringen herkennen aan termen als "verwachten", "geloven", "anticiperen", "schatten", "voornemen", "zullen", "zouden kunnen", "kunnen" of "zouden kunnen", de ontkenning van dergelijke termen, andere soortgelijke uitdrukkingen of vergelijkbare terminologie, of aan discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De Onderneming waarschuwt u dat deze verklaringen slechts voorspellingen zijn en dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen en vaak ook verschillen. De onderneming is niet van plan deze verklaringen bij te werken om gebeurtenissen en omstandigheden weer te geven die zich voordoen na de datum hiervan of om het optreden van onverwachte gebeurtenissen weer te geven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Alle toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van de Vennootschap met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en vele factoren zouden ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die vervat in projecties of toekomstgerichte verklaringen van de Vennootschap, met inbegrip van, onder andere, algemene economische omstandigheden, de concurrentieomgeving, snelle technologische en marktveranderingen in de sectoren waarin de Vennootschap actief is, alsook vele andere risico's die specifiek verband houden met de Vennootschap en haar activiteiten. Bijgevolg mag niet overmatig worden vertrouwd op toekomstgerichte verklaringen.

Boilerplate

Over Fastned

Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa. De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft reeds meer dan 255 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik kunnen opladen om daarna snel hun weg te kunnen vervolgen. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).