Amsterdam,
31
maart
2021
|
07:31
Europe/Amsterdam

Fastned ziet laadomzet in 2020 met 37% toenemen ondanks Corona

Snellaadbedrijf publiceert jaarverslag 2020

Fastned, het Europees snellaadbedrijf, zag haar omzet in 2020 toenemen, ondanks de wereldwijde Corona-pandemie, die van invloed was op het wegverkeer en de vraag naar opladen. De omzet gerelateerd aan opladen steeg met 37% tot 6,3 miljoen euro. De totale omzet, inclusief omzet uit de bouw van stations als onderdeel van concessies, bedroeg 6,9 miljoen euro. De operationele EBITDA1 steeg met 60% in 2020 tot 0,9 miljoen euro (0,5 miljoen euro in 2019), gedreven door hogere omzet en een hogere brutomarge.

Fastned bleef werken aan haar missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen door elektrische rijders vrijheid te geven. Om dit te bereiken investeert Fastned fors in schaalbare snellaadstations en een pijplijn met nieuwe locaties. Hiermee kan het bedrijf de komende decennia de benodigde laadcapaciteit leveren aan het exponentieel groeiende aantal elektrische voertuigen.

Fastned breidde haar snellaadnetwerk uit door 17 nieuwe stations te openen, waaronder de eerste stations in België en Zwitserland, waarmee het netwerk eind 2020 uitkwam op 131 stations. De capaciteit van het netwerk werd verder vergroot door nieuwe en snellere laders te installeren bij bestaande stations. Om het groeiende aantal elektrische auto's op de weg op te vangen, heeft Fastned in 2020 fors geïnvesteerd om het bestaande netwerk te upgraden, waardoor het totaal aantal laders eind 2020 stond op 456 (2019: 297) en het gemiddeld aantal laders per station uitkwam op 3,5 (2019: 2,6). Fastned verwierf 28 nieuwe locaties, waarmee het totaal op 287 verworven locaties uitkwam (inclusief bestaande stations). In 2020 werd Fastned actief in een 6e land, door rechten te verwerven om in Frankrijk 9 snelwegstations te ontwikkelen en te bouwen. Dit was de eerste aanbesteding voor afzonderlijke snellaadstations langs het Franse tolwegennet en de verwachting is dat er nog veel zullen volgen. Als gevolg van de voortdurende investeringen in de uitbreiding van het netwerk alsmede de impact van de Corona-pandemie op de vraag naar opladen, was de onderliggende EBITDA van het bedrijf (inclusief uitbreidingskosten) - zoals verwacht - nog steeds negatief, op -3,8 miljoen euro in 2020 (2019 : -3,3 miljoen euro).

In een jaar dat werd gekenmerkt door lockdowns en beperkingen op mobiliteit, toonde de markt voor volledig elektrische voertuigen (BEV’s) haar robuustheid, resulterend in recordhoge verkopen door heel Europa. Het aantal verkochte BEV's steeg vooral in markten waar Fastned het meest actief is, zoals Nederland, waar het aantal BEV's op de weg 173.000 bereikte en BEV’s in 2020 goed waren voor 21% van de nieuwverkoop van auto’s. In Duitsland bereikte het aantal BEV's 309.000, met een nieuwverkoop percentage van 7%. Fastned verwacht dat zodra lockdown-maatregelen worden opgeheven en BEV's zonder beperkingen kunnen rondrijden, dit zal resulteren in sterk toenemende vraag naar opladen, waardoor de bezettingsgraad van de stations snel zal toenemen. Het versnellen van station upgrades en de verdere ontwikkeling van het netwerk zijn daarom belangrijke prioriteiten waarmee congestie op stations vermeden kan worden en gebruik gemaximaliseerd. 

Mede als gevolg van het momentum in de EV markt en de verwachte toename van de vraag naar snelladen haalde Fastned in februari 2021 in totaal 150 miljoen euro aan bruto-opbrengsten op met de uitgifte van certificaten van aandelen via een accelerated bookbuild. De opbrengst zal worden gebruikt voor de versnelde bouw en ontwikkeling van onze gecommitteerde2 pijplijn, het versnellen van de potentiële3 pijplijn en het financieren van capex van belangrijke aanstaande overheidsgerelateerde aanbestedingen, zoals in Frankrijk en Duitsland. Deze investeringen stellen Fastned in staat om haar netwerk verder uit te breiden en te verbeteren, alsmede belangrijke locaties binnen de bestaande geografische voetafdruk en daarbuiten veilig te stellen.

Belangrijkste resultaten 2020: 

 • Omzet gerelateerd aan opladen: 6,3 miljoen euro (+37% vs. 2019)
 • Afzet: 11 GWh aan duurzame energie (+39% vs. 2019)
 • 8,7 miljoen kg aan CO2 vermeden
 • Actieve klanten vierde kwartaal 2020: 53K (+25% vs. Q4 2019)
 • Meer dan 0,6 miljoen laadsessies
 • 55,2 miljoen elektrische kilometers mogelijk gemaakt 

Overige mijlpalen: 

 • De omzet gerelateerd aan opladen steeg in 2020 met 37% (t.o.v. 2019) ondanks Corona lockdown maatregelen die de verkeersvolumes aanzienlijk verminderden, maar gesteund door een sterke toename van het aantal geregistreerde BEV's in de belangrijkste markten van Fastned: +64% in Nederland, +126 % in Duitsland, +119% in het VK, +98% in België en +51% in Zwitserland.
 • De bezetting van het netwerk (op basis van tijd) werd in het vierde kwartaal van 2020 negatief beïnvloed door lockdown maatregelen, uitkomend op een gemiddelde van 7,6% (2019: 9,9%). In voorbereiding op de verwachte toename van de vraag na Corona heeft Fastned het aantal laders aanzienlijk verhoogd, waardoor degemiddelde bezettingsgraadafnam, maar waarmee er voldoende capaciteit is gecreëerd voor verdere groei zodra de lockdown-maatregelen worden opgeheven.
 • De resultaten op stations-niveau zijn tijdens de pandemie positief gebleven, wat de robuustheid van de businesscase toont. Zelfs bij een nog zeer laag marktaandeel van volledig elektrische voertuigen (c. 1,5% in Q4 2020 in de belangrijkste markten van Fastned) en met Corona-gerelateerde lockdown-beperkingen die de verkeersvolumes verminderen, liet het gemiddelde station een rendement zien van 4,1 % op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) op basis van geannualiseerde inkomsten in Q4 2020 (6,6% in Q4 2019 en -2,8% in Q4 2018). Fastned verwacht dat dit verder zal verbeteren als gevolg van aanhoudende groei van het aantal elektrische auto’s, resulterend in een hogere bezettingsgraad van de stations.
 • De netwerkexploitatiekosten per station stegen van 30,8 naar 34,3 duizend euro door hogere netvergoedingen als gevolg van het toenemend aantal laders per locatie en grotere netaansluitingen die worden aangelegd om de verwachte groei van de vraag naar laden op te vangen. De netwerkkosten per lader zijn licht gedaald. Desondanks leidde de stijging van de omzet en de aanzienlijke operationele hefboom die inherent is aan het bedrijfsmodel van Fastned tot een stijging van de operationele EBITDA per station met 28% tot 6,9 duizend euro; de totale operationele EBITDA steeg in 2020 met 60% t.o.v. 2019. 
 • De kosten voor netwerkuitbreiding stegen van 3,8 miljoen euro tot 4,7 miljoen euro als gevolg van toegenomen activiteiten rond de bouw van stations, het upgraden van bestaande stations, de acquisitie van nieuwe locaties en het ontwikkelen van software.
 • Een aantal uitzonderlijke posten (zoals gebruikt bij berekening van niet-IFRS kengetallen) werden in 2020 genoteerd, resulterend in een uitzonderlijk verlies van 75 duizend euro (2019: 3,1 miljoen euro).
 • Fastned rapporteerde een onderliggend nettoverlies (exclusief bijzondere posten) van 12,3 miljoen euro versus 9,0 miljoen euro in 2019. Fastned rapporteerde een totaal nettoverlies van 12,4 miljoen euro versus 12,0 miljoen euro in 2019.
“We bevinden ons nog steeds op Dag 1 van een exponentieel groeiende laadmarkt. Tegenwoordig is ongeveer 1% van de auto's in onze markten elektrisch en Bloomberg New Energy Finance verwacht dat vóór 2025 elektrische auto’s in ieder opzicht beter zullen presteren dan auto's met een verbrandingsmotor. Dit vormt de basis voor een laadmarkt die nog decennia lang zal groeien. Fastned is uniek in haar ervaring en kennis omdat het één van de weinige bedrijven in deze branche is met bijna tien jaar ervaring. Onze recente kapitaalinjectie van 150 miljoen euro stelt ons in staat om de uitbreiding van ons netwerk te versnellen en een leidende rol nemen in de totstandkoming van een Europese laadindustrie.” 
Michiel Langezaal, CEO Fastned

Fastned zal op 13 april haar Q1 2021 trading update publiceren. Op dezelfde dag volgt aansluitend een webcast met een presentatie over de 2020 jaarcijfers & de Q1 trading update. Inbelgegevens zijn die dag beschikbaar op de website van Fastned. 

Bekijk hier het volledige jaarverslag van 2020. 

 

Voetnoten: 

 1. Voor definities en reconciliatie van non-IFRS measures zie pagina 50-51 van het jaarverslag

 2. De gecommitteerde pijplijn is de pijplijn van laadstations waarvoor een huurovereenkomst is afgesloten, en/of een vergunning is verleend of zal worden verleend door een autoriteit, bijvoorbeeld als gevolg van een aanbesteding.

 3. De potentiële pijplijn is de pijplijn van laadstations waar Fastned zich op richt en waarvoor nog geen huurovereenkomst en/of vergunning is verleend, dan wel waarvoor nog geen tender is gewonnen. 

 

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid1 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

Over Fastned

Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa. De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft reeds 134 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik kunnen opladen om daarna snel hun weg te kunnen vervolgen. Fastned heeft meer dan 70 medewerkers verspreid over 6 landen (Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Zwitserland) en is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).