Persbericht: Besluiten jaarvergadering Fastned B.V.

16 april 2019

Amsterdam, 16 april 2019. Fastned B.V. heeft op 15 april 2019 haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden waarbij onder meer de volgende besluiten zijn goedgekeurd:

  • De jaarrekening over 2018 is vastgesteld;
  • Er is decharge verleend aan de leden van de raad van bestuur van Fastned B.V. over het gevoerde beleid in 2018;
  • Op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam zullen de statuten van Fastned B.V. worden gewijzigd; en
  • Op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam zal een raad van commissarissen worden ingesteld. De heren Bart Lubbers, Hans Streng en Hans Michels zullen benoemd worden als commissaris.

Fastned Administratie Stichting houdt op 24 april 2019 een extra ingelaste Vergadering voor Certificaathouders (VvC). Op de agenda voor deze vergadering staan de benoeming van Fiona Buruma en Henk Pals als nieuwe leden van het bestuur van de Fastned Administratie Stichting, de goedkeuring van een voorgenomen wijziging van de statuten van de Fastned Administratie Stichting en de goedkeuring van een voorgenomen wijziging van de administratievoorwaarden van de Fastned Administratie Stichting. De Fastned Administratie Stichting is voornemens de hiervoorgenoemde wijziging van de statuten en de administratievoorwaarden te laten plaatsvinden op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam.

Certificaathouders hebben gisteren via het NxChange platform een uitnodiging ontvangen voor deze Vergadering voor Certificaathouders. De gewijzigde statuten en benoeming van de nieuwe leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Fastned B.V. zijn terug te vinden op ir.fastnedcharging.com (onder corporate governance).

Terug naar het blog