Amsterdam,
21
april
2023
|
07:25
Europe/Amsterdam

Wijzigingen in Raad van Commissarissen en FAST-bestuur

De Raad van Commissarissen van Fastned, het Europese snellaadbedrijf, draagt Liselotte Kooi voor als nieuw lid van de Raad van Commissarissen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op donderdag 8 juni 2023. Per dezelfde datum treedt Marije van Mens af als lid van de Raad van Commissarissen. 

Liselotte Kooi is nauw betrokken bij Fastned sinds zij op 3 juni 2021 werd benoemd tot bestuurslid van de Stichting FAST. De stichting FAST bezit 100% van de aandelen van Fastned en is opgericht om de missie van de onderneming te waarborgen, de bedrijfscontinuïteit te bewaken en tegelijkertijd de belangen van de certificaathouders, klanten, medewerkers en andere belanghebbenden te behartigen. 

Liselotte's uitgebreide kennis van en ervaring met corporate governance en financiën is van enorme waarde gebleken voor Stichting FAST en Fastned als geheel. De Raad van Commissarissen zal in de toekomst veel profijt hebben van haar ervaring en is voornemens Liselotte tot voorzitter te benoemen zodra ze is toegetreden tot de Raad.

Bart Lubbers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fastned

Bij haar benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Fastned zal Liselotte terugtreden als bestuurslid van de Stichting FAST. 

Marije van Mens heeft besloten terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fastned op 8 juni, 2023. Zij heeft aangegeven dat zij haar verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Commissarissen niet langer kan combineren met andere verplichtingen in haar professionele en persoonlijke leven. 

De Raad van Commissarissen betreurt het zeer dat Marije de Raad verlaat. Wij zijn haar buitengewoon dankbaar voor haar bijdrage aan de Raad van Commissarissen. In de afgelopen drie jaar heeft zij veel betekend: haar analytische vaardigheden, snelle denkvermogen, strategisch inzicht, sociale vaardigheden en loyaliteit hebben Fastned enorm geholpen in de eerste jaren als beursgenoteerde onderneming.

Bart Lubbers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fastned

De Raad van Commissarissen draagt Bart Lubbers voor ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn. Als een van de twee oprichters van Fastned zijn, en blijven, zijn kennis, ervaring en inzet van grote waarde voor het bedrijf. 

Bart is sinds de oprichting in 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fastned. De Raad van Commissarissen is voornemens om na deze eerste termijn een onafhankelijke voorzitter te benoemen in de persoon van Liselotte Kooi, zodra zij is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De herbenoeming van Bart als lid zorgt voor continuïteit in de Raad van Commissarissen. 

Het bestuur van FAST draagt Henk Pals voor ter herbenoeming als bestuurslid van de Stichting FAST tijdens de Algemene Vergadering van Certificaathouders, die eveneens op 8 juni 2023 zal plaatsvinden. Henk Pals' kennis van corporate finance en ervaring met jonge ondernemingen, is de afgelopen jaren zeer waardevol gebleken en het bestuur van FAST is dankbaar dat Henk bereid is zijn bestuurslidmaatschap met nog eens vier jaar te verlengen. 

Meer informatie over het registratieproces en de agenda’s van de jaarlijkse Algemene Vergadering en de Algemene Vergadering van Certificaathouders op 8 juni 2023 is hier te vinden.

Over Fastned

Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa. De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft meer dan 250 snellaadstations gebouwd in België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik kunnen opladen om daarna snel hun weg te kunnen vervolgen. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).