Amsterdam,
18
augustus
2021
|
13:40
Europe/Amsterdam

Raad van State: grens aan aantal laadpalen bij benzinestation

Samenvatting

Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft in hoger beroep bij de Raad van State meer duidelijkheid gekregen over het onderscheid tussen haar laadstations als basisvoorziening en de plaatsing van laadpalen als aanvullende voorziening bij benzinestations. De Raad van State constateert dat er een grens is aan het aantal laadpalen bij een benzinestation en dat deze bij het benzinestation Peulwijk Oost mogelijk is overschreden. De Minister moet nu duidelijk maken waar die grens precies ligt.

Fastned heeft in 2012 via een openbare verdelingsprocedure vergunningen verkregen voor de realisatie en exploitatie van laadstations als basisvoorziening op verzorgingsplaatsen langs Nederlandse snelwegen. Vervolgens heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ook vergunningen verleend voor laadpalen als aanvullende voorziening bij benzinestations en wegrestaurants. Fastned maakt bezwaar tegen deze vergunningen omdat niet duidelijk is uit hoeveel laadpalen een aanvullende voorziening mag bestaan en daarnaast hoe dat aantal verdeeld moet worden over mogelijk geïnteresseerde partijen. De achtergrond hiervan is dat de Minister wel stelt dat een aanvullende voorziening ondergeschikt moet zijn aan de basisvoorziening, maar tot op heden niet duidelijk heeft gemaakt op welke wijze invulling wordt gegeven aan het criterium ondergeschiktheid.

In zijn uitspraak van vandaag oordeelt de Raad van State: 

“Omdat het onderscheid tussen basisvoorzieningen en aanvullende voorzieningen van belang is bij de uitvoering van het beleid, heeft Fastned terecht gesteld dat duidelijk moet zijn wanneer een laadstation een aanvullende voorziening is, als bedoeld in het beleid.” 

En vervolgt: 

“Naar het oordeel van de Afdeling heeft de minister in algemene zin echter onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze zij invulling heeft gegeven aan het criterium ondergeschiktheid. Daardoor kan het voor potentiële aanvragers of andere belanghebbenden onvoldoende inzichtelijk zijn of bij een basisvoorziening op een verzorgingsplaats een energielaadpunt als aanvullende voorziening kan worden gerealiseerd en wat de omvang van die aanvullende voorziening dan mag zijn.”

Op grond hiervan moet er duidelijkheid komen over het maximaal toegestane aantal laadpalen als aanvullende voorziening bij een benzinestation. Duidelijkheid op dit punt is van groot belang voor investeringszekerheid in laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen en daarmee voor de energietransitie.

Voor die verzorgingsplaatsen waar het aantal aangevraagde laadpalen als aanvullende voorziening in de ogen van de Raad van State evident ondergeschikt is aan het aanwezige aantal tankzuilen worden de vergunningen in stand gehouden. Waar dit niet evident is, wordt de minister opgedragen om opnieuw te beoordelen of en waarom wordt voldaan aan het criterium van ondergeschiktheid. Daarbij dient de Minister rekening te houden met het totaal aantal aangevraagde laadpalen als aanvullende voorziening, inclusief aanvragen van derden voor laadpalen als aanvullende voorziening bij het benzinestation. De mogelijkheid voor derden om laadpalen als aanvullende voorziening bij een benzinestation aan te vragen ontstond als gevolg van een eerdere uitspraak van de Raad van State d.d. 4 november 2020.

 

Klik hier om de uitspraak van de Raad van State te bekijken.

Over Fastned

Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa. De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft reeds 159 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik kunnen opladen om daarna snel hun weg te kunnen vervolgen. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).