02
april
2019
|
07:30
Europe/Amsterdam

Fastned boekt 195% omzetgroei in 2018

Snellaadbedrijf publiceert jaarcijfers en jaarverslag

Samenvatting

Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, is het afgelopen jaar hard gegroeid. In 2018 nam de omzet met 195% toe tot €1.638.000. In totaal werd er door 17.923 klanten ruim 2,9 miljoen kWh bij Fastned geladen, een stijging van 189% ten opzichte van het jaar ervoor en goed voor naar schatting 14,5 miljoen emissievrij gereden kilometers.

In kernmarkt Nederland steeg het aandeel volledig elektrische auto’s als percentage van het totaal aantal nieuw verkochte auto’s volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 2,1% in 2017 naar 5,6% in 2018. Het aantal volledig elektrische auto’s steeg van ongeveer 21 duizend op 31 december 2017 naar ongeveer 45 duizend op 31 december 2018; een toename van 113%. Het aandeel volledig elektrische voertuigen in het totale Nederlandse wagenpark nam daarmee toe tot ongeveer 0,5%.

 

“Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is het afgelopen jaar ruim verdubbeld en dat zien we terug in onze cijfers. De omzet, afzet en aantal klanten zijn in 2018 bijna verdrievoudigd. Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de weg met een goede range die snel kunnen laden. We blijven daarom de capaciteit uitbreiden, zowel door meer stations te bouwen, als door meer laders per station te plaatsen en het aantal snellere laders uit te breiden. Op veel van onze stations hebben we al extra laders bijgeplaatst, waaronder 175 kW laders, die te upgraden zijn tot 350 kW. Daarmee gaat laden steeds meer op tanken lijken.”
Michiel Langezaal, CEO van Fastned

Anticiperend op de verdere groei van het aantal elektrische auto’s bleef Fastned investeren in de ontwikkeling van nieuwe locaties en nieuwe stations. Hierbij heeft het management een nadrukkelijke keuze gemaakt om conform de missie van de onderneming te investeren in verdere groei van het netwerk. Zo heeft Fastned onder andere een sterk team dat zich richt op het vinden en ontwikkelen van nieuwe locaties. Mede als gevolg hiervan heeft de onderneming in 2018 een verlies geboekt van €6.269.000 euro, waarbij een deel van de kosten ‘non cash’ van aard zijn, zoals de afschrijvingen ad €1.481.000.

Het eigen vermogen van Fastned is nagenoeg gelijk gebleven en bedroeg eind december 2018 €2.787.000. Dit was mede het gevolg van een onderhandse plaatsing van nieuwe certificaten van aandelen aan een professionele belegger van €3,5 miljoen en de conversie van de lening van Flowfund van €2,5 miljoen. Daarnaast stond eind 2018 €15.682.000 aan vlottende activa, inclusief €9.898.000 aan cash, op de balans. Deze grote cash-positie was het gevolg van de succesvolle uitgifte van obligaties in oktober 2018. Deze middelen zijn inmiddels grotendeels aangewend, onder andere voor de aanleg van nieuwe netaansluitingen, het bijplaatsen van extra (snellere) laders en de bouw van nieuwe stations.

Het volledige jaarverslag voor het jaar 2018 is te vinden op fastnedcharging.com/investeren.

About Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in 15 minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Fastned's missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned heeft 114 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS:FAST). Meer informatie: fastnedcharging.com