15
juni
2020
|
11:00
Europe/Amsterdam

Fastned benoemt twee vrouwelijke commissarissen

Samenvatting

Fastned B.V. heeft op 4 juni 2020 haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders gehouden. Deze is live uitgezonden via een webcast en beschikbaar om terug te kijken op de website van Fastned. 

De Raad van Commissarissen van Fastned B.V. bestaat nu uit 2 vrouwelijke en 2 mannelijke leden.

De volgende voorstellen zijn tijdens de algemene vergaderingen goedgekeurd:​

  1. De jaarrekening over 2019 is vastgesteld.
  2. Het resultaat over 2019 is in mindering gebracht op de overige reserves.
  3. Er is decharge verleend aan alle leden van de Raad van Bestuur in functie gedurende het boekjaar 2019. 
  4. Er is decharge verleend aan alle leden van de Raad van Commissarissen in functie gedurende het boekjaar 2019.
  5. Hans Streng is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.
  6. De Raad van Commissarissen is uitgebreid van drie naar vier leden.
  7. Marieke Bax en Marije van Mens zijn benoemd tot commissaris voor een periode van vier jaar.
  8. Het delegatiebesluit dat de mogelijkheid geeft om tot 20% van het geplaatst kapitaal in aandelen uit te geven zonder bijeenroeping van een algemene vergadering mits de uitgifte in lijn is met de missie van Fastned, is aangenomen. 
  9. Het delegatiebesluit dat de mogelijkheid geeft om tot 10% van het geplaatst kapitaal in aandelen uit te geven zonder bijeenroeping van een algemene vergadering uitsluitend voor doeleinden van het optieplan van Fastned, is aangenomen.
  10. Op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft de Algemene Vergadering Deloitte Accountants B.V. als externe accountant herbenoemd.

Marieke Bax (1961) heeft een master rechten (Amsterdam en Cambridge) en volgde een MBA aan INSEAD Fontainebleau. Na een internationale carrière (o.a. bij Sara Lee Corporation), werkte ze als CFO van een start-up en had ze een eigen bedrijf. Naast een aantal commissariaten, waaronder voorzitter van de auditcommissie bij Vion Food Group, heeft ze nu een adviserende rol inzake de samenwerking van traditionele industrie (met name op het gebied van voeding) en nieuwe technologieën. 

 

Marije van Mens (1981) behaalde een master in politicologie en verkreeg een MBA aan Columbia Business School. Ze begon haar carrière bij The Boston Consulting Group (BCG) en was daarna werkzaam bij Marqt als hoofd Buying and Merchandising en later als directeur van de versafdelingen. Sinds 2018 werkt ze bij de Gemeente Amsterdam als programmaleider bij het stedelijk strategieteam. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie bij de VPRO. 

 

De webcast van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders is te bekijken op ir.fastnedharging.com. 

Over Fastned

Fastned’s missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar elektrisch rijden versnellen. Daarom bouwt Fastned aan een Europees netwerk van duizend snellaadstations. Hier kunnen elektrische rijders in een kwartier meer dan 300 km bereik bijladen met stroom van zon en wind. Fastned heeft 116 snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Alle stations zijn 24/7 publiek toegankelijk. Betalen kan met een laadpas of met een debit- of creditcard via de Fastned app. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS:FAST). Meer informati: fastnedcharging.com