Persbericht: Rechtbank stelt Fastned in het gelijk in kwestie aanvullende voorzieningen

19 September 2019

Amsterdam, 19 september 2019. Fastned, het laadbedrijf dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, heeft gelijk gekregen in een zaak over aanvullende voorzieningen. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat het plaatsen van elektrische laadpunten als aanvullende voorziening bij benzinestations en wegrestaurants op verzorgingsplaatsen langs de snelweg volgens een openbare en transparante procedure moet verlopen.

De zaak bij de Rechtbank Noord-Holland ging over de vergunning voor laders op de verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost, waar ook al een laadstation van Fastned staat. Fastned had in deze zaak beroep aangetekend tegen de vergunningverlening voor losse laders als aanvullende voorziening bij een Van der Valk restaurant. Dit beroep is nu door de Rechtbank gegrond verklaard.

Rijkswaterstaat maakt onderscheid tussen een elektrisch laadpunt als een basisvoorziening en een elektrisch laadpunt als een aanvullende voorziening bij benzinestations of wegrestaurants. De verdeling van de elektrische laadpunten als basisvoorziening is in 2012 via een open en transparante procedure verlopen. Vergunningen voor elektrische laders als aanvullende voorziening worden daarentegen door Rijkswaterstaat verleend aan de zittende benzinestations en wegrestaurants zonder openbare verdelingsprocedure. De Rechtbank vindt deze beperking onvoldoende gemotiveerd en overweegt dat derden mee moeten kunnen dingen naar de vergunning voor het plaatsen van elektrische laadpunten als aanvullende voorziening.

Zurück zum Blog